Do pełnej funkcjonalności strony potrzebujesz włączonej obsługi skryptów. Tu znajdziesz instrukcje, które pozwolą Ci włączyć skrypty w Twojej przeglądarce.
KK-Nano 2022 - Sesje posterowe

KK-Nano 2022 - Sesje posterowe

Lista prezentacji posterowych jest do ściągnięcia tutaj

Poniedziałek
P01-Pon
CHARAKTERYSTYKA UKŁADU KOLOIDALNEGO W POSTACI NANOCZĄSTEK SREBRA FUNKCJONALIZOWANYCH KWASEM TANINOWYM O DZIAŁANIU PRZECIWWIRUSOWYM
Katarzyna Bednarczyk, Katarzyna Ranoszek-Soliwoda, Emilia Tomaszewska, Grzegorz Celichowski, Jarosław Grobelny
P03-Pon
WŁAŚCIWOŚCI TRIBOLOGICZNE ORAZ PRZECIWDROBNOUSTROJOWE DWUSKŁADNIKOWYCH WARSTW SAMOORGANIZUJĄCYCH POWSTAŁYCH NA BAZIE ZWIĄZKÓW KRZEMOORGANICZNYCH
Michał Cichomski, Natalia Wrońska, Katarzyna Lisowska
P05-Pon
INDUKOWANIE NAPRĘŻEŃ W ANTYMONENIE
Piotr Dróżdż, Mariusz Gołębiowski, Tomasz Jaroch, Ryszard Zdyb
P07-Pon
Przełączanie rezystywne w układach opartych o dichalkogenki metali przejściowych
Rafał Dunal, Maciej Rogala, Dorota Anna Kowalczyk, Karol Szałowski, Witold Kozłowski, Iaroslav Lutsyk, Michał Piskorski, Paweł Krukowski, Paweł Dąbrowski, Maxime Le Ster, Aleksandra Nadolska, Przemysław Przybysz, Wojciech Ryś, Klaudia Toczek, Paweł Janusz Kowalczyk
P09-Pon
Porównanie aktywności katalitycznej nano oraz mikro ZnO z dodatkiem sfer węglowych w procesie fotoredukcji CO2
Marcin Gano, Katarzyna Ćmielewska, Antoni W. Morawski, Iwona Pełech, Ewelina Kusiak-Nejman, Urszula Narkiewicz
P11-Pon
Opracowanie stabilnych strukturalnie hydrożeli magnetycznych do zastosowań w medycynie regeneracyjnej
Adriana Małgorzata Gilarska, Sylwia Fiejdasz, Tomasz Strączek, Agnieszka Radziszewska, Maria Nowakowska, Czesław Kapusta
P13-Pon
WPŁYW GADOLINU NA WŁAŚCIWOŚCI MAGNETYCZNE NANOCZĄSTEK NA BAZIE TLENKU ŻELAZA
Władysław Gumiennik, Janusz Przewoźnik, Julia Fedotova, Andrei Kharchenko, Mikhail Degtyarik, Svetlana Vorobyova, Czesław Kapusta
P15-Pon
Krystalograficzne pochodzenie zmian reżimu przewodnictwa elektrycznego dla nano-złącza Metal-Półprzewodnik(M-S)
Arkadiusz Janas, Witold Piskorz, Aleksandr Kryshtal, Grzegorz Cempura, Wojciech Bełza, Adam Kruk, Benedykt R. Jany, Franciszek Krok
P17-Pon
STEROWANIE POŁOŻENIEM PASMA REZONANSU PLAZMONICZNYCH NANOSTRUKTUR AuxAg1-x
Robert Kozioł, Marcin Łapiński, Piotr Winiarz, Wojciech Sadowski, Barbara Kościelska
P19-Pon
NANODRUTY SREBRA JAKO MATERIAŁY O WSZECHSTRONNYCH ZASTOSOWANIACH
Agnieszka Lech, Jarosław Grobelny, Grzegorz Celichowski
P21-Pon
WŁAŚCIWOŚCI LUMINESCENCYJNE SZKŁO – CERAMIK FOSFORANOWYCH DOMIESZKOWANYCH EU3+
Michał Maciejewski, Karolina Milewska, Anna Synak, Wojciech Sadowski, Barbara Kościelska
P23-Pon
LUMINESCENCJA SZKIEŁ BORANOWO-BIZMUTOWYCH Z NANOCZĄSTKAMI Ag I JONAMI EU3+/DY3+
Karolina Milewska, Michał Maciejewski, Marcin Łapiński, Wojciech Sadowski, Barbara Kościelska
P25-Pon
TRANSPORT ELEKTRYCZNY W KRYSTALIZOWANYCH SZKŁACH TELLUROWO-WANADOWYCH
Piotr Okoczuk, Natalia Wójcik, Leon Murawski, Leszek Wicikowski, Piotr Winiarz, Barbara Kościelska
P27-Pon
Reactive RF magnetron sputtering fabrication of TiO2 thin films for tunable rutile to anatase ratios
Piotr Popek, Konrad Szajna, Benedykt Jany, Franciszek Krok
P29-Pon
BISTABLE H2PC MOLECULAR CONDUCTANCE SWITCH ON AG(100)
Wojciech Kamiński, Grażyna Antczak, Karina Morgenstern
P31-Pon
Otrzymywanie wanadanów litowców w postaci mikro- i nanostrukturalnej.
Kamila Sadowska, Marta Prześniak-Welenc, Małgorzata Nadolska
P33-Pon
WŁAŚCIWOŚCI ADSORPCYJNE KOMPOZYTÓW WĘGLOWYCH MODYFIKOWANYCH ZWIĄZKAMI ŻELAZA
Daniel Sibera, Iwona Pełech, Piotr Staciwa, Robert Pełech, Urszula Narkiewicz
P35-Pon
Sub-nanometric MoOx clusters arising on single MoS2 flakes due to oxidative etching at elevated temperatures.
Saeed Sovizi, Sergio Tosoni, Robert Szoszkiewicz
P37-Pon
WYTWARZANIE I ANALIZA WYBRANYCH WŁAŚCIWOŚCI NANOKOMPOZYTU W POSTACI NANODRUTÓW TLENKU MIEDZI Z NANOSTRUKTURAMI TLENKU CYNKU
Izabela Stępińska, Joanna Rymarczyk
P39-Pon
ZINTEGROWANY PROTOTYP FOTO-SUPERKONDENSATORA DO MAGAZYNOWANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ OTRZYMANEJ W WYNIKU KONWERSJI PROMIENIOWANIA SŁONECZNEGO
Mariusz Szkoda
P41-Pon
WPŁYW PROFILU DOMIESZKOWANIA WARSTW FALOWODOWYCH NA PARAMETRY KWANTOWYCH LASERÓW KASKADOWYCH NA BAZIE InP
Marek Tłaczała, Adriana Łozińska, Mikołaj Badura, Beata Ściana
P43-Pon
Badanie wpływu uszkodzeń DNA na strukturę chromosomów
Marta Urbańska, Michał Czaja, Kamila Sofińska, Natalia Wilkosz, Dawid Lupa, Katarzyna Skirlińska-Nosek, Sara Seweryn, Marek Szymoński, Ewelina Lipiec
P45-Pon
WPŁYW SZYBKOŚCI PRZESUWU I SIŁY NACISKU NA TARCIE SUCHE NANOPOWŁOK SILANOWYCH
Marek Weiss, Łukasz Majchrzycki, Michał Cichomski, Arkadiusz Ptak
P47-Pon
Kropki kwantowe InAs na metamorficznej warstwie buforowej z InGaAs jako źródła pojedynczych fotonów w zakresie telekomunikacyjnym
Paweł Daniel Wyborski, Anna Musiał, Paweł Podemski, Piotr Andrzej Wroński, Fauzia Jabeen, Sven Höfling, Grzegorz Sęk
P49-Pon
Atomic-scale friction on MoS2 layers strained by surface roughness, thermal contraction and vacancy defects
Dominik Zegarmistrz, Antony George, Andrey Turchanin, Manoj Tripathi, Konrad Szajna, Franciszek Krok, Enrico Gnecco


Wtorek
P02-Wt
BADANIE KINETYKI FORMOWANIA KOMPLEKSÓW KOBALTU (II) NA POWIERZCHNI CIENKICH WARSTW POLI(4-WINYLOPIRYDYNY)
Julia Chudzik, Paweł Dąbczyński, Anna Majcher-Fitas, Jakub Rysz
P04-Wt
Optymalizacja syntezy próbników STM-TERS do badania nanostruktur biologicznych
Michał Andrzej Czaja, Dawid Lupa, Marek Szymoński, Ewelin Lipiec
P06-Wt
Wpływ funkcjonalizacji mezoporów krzemionkowych na cechy strukturalne i biologiczne SBA-15
Mateusz Dulski, Magdalena Laskowska, Sławomir Sułowicz, Tomasz Krzykawski, Oleksandr Pastukh, Piotr Zieliński, Piotr Pawlik, Anna Nowak, Łukasz Laskowski
P08-Wt
OPTYMALIZACJA TECHNOLOGII OSADZANIA NANOSTRUKTUR WARSTWOWYCH MATERIAŁÓW PÓŁPRZEWODNIKOWYCH DLA NOWEJ GENERACJI OGNIW SŁONECZNYCH
Iwona Barbara Falbikowska-Pawela, Łukasz Walczak, Monika Kwoka
P10-Wt
OBSERWACJA PROCESU NAPRAWY DNA INDUKOWANEGO PRZEZ BLEOMYCYNĘ PRZY UŻYCIU MIKROSKOPII FLUORESCENCYJNEJ
Magdalena Giergiel, Olga Adamczyk, Michał Czaja, Zenon Rajfur, Marek Szymoński, Ewelina Lipiec
P12-Wt
BIOPOLIMEROWE KAPSUŁY STEROWANE MAGNETYCZNIE DO CELOWANEGO TRANSPORTU SUBSTANCJI BIOLOGICZNIE AKTYWNYCH
Elżbieta Katarzyna Gumieniczek-Chłopek, Joanna Odrobińska-Baliś, Szczepan Zapotoczny, Czesław Kapusta
P14-Wt
NANOPOROWATE WARSTWY SNOX - ELEKTROCHEMICZNA SYNTEZA I PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ
Magdalena Gurgul, Bartłomiej Orczykowski, Patryk Kocwa, Leszek Zaraska
P16-Wt
Wytwarzanie struktur fotonicznych z kropkami kwantowymi za pomocą skaningowego mikroskopu jonowego
Maciej Krzysztof Jaworski, Aleksandra Chudzyńska, Paweł Mrowiński, Grzegorz Sęk
P18-Wt
CHARACTERIZATION OF SURFACE PROPERTIES OF ZNO NANOLAYERS FOR POTENTIAL TOXIC GAS SENSOR APPLICATION
Anna Katarzyna Kuliś-Kapuścińska, Monika Kwoka, Michał Adam Borysiewicz, Jacek Szuber
P20-Wt
Zastosowanie metod nanospektroskopowych w badaniu procesów agregacji amyloidów
Dawid Lupa, Kamila Sofińska, Katarzyna Skirlińska-Nosek, Sara Seweryn, Natalia Wilkosz, Marek Szymoński, Ewelina Lipiec
P22-Wt
Study of the structural and photocatalytic properties of thermally reduced TiO2 powders
Marta Macyk, Karol Cieślik, Dominik Wrana, Benedykt Jany, Joanna Kuncewicz, Wojciech Macyk, Franciszek Krok
P24-Wt
BADANIE MONOWARSTW MOO3-X NA POTRZEBY PROCESÓW PRZEŁĄCZANIA REZYSTYWNEGO
Aleksandra Nadolska, Maciej Rogala, Witold Kozłowski, Iaroslav Lutsyk, Dorota Kowalczyk, Michał Piskorski, Paweł Krukowski, Paweł Dąbrowski, Rafał Dunal, Przemysław Przybysz, Wojciech Ryś, Klaudia Toczek, Paweł Kowalczyk
P26-Wt
TECHNIKA ICP-MS W ANALIZIE ILOŚCIOWEJ I JAKOŚCIOWEJ NANOCZĄSTECZEK W PRÓBKACH ŚRODOWISKOWYCH
Monika Dorota Parcheta, Renata Świsłocka
P28-Wt
Modyfikacja własności elektronowych układu grafen/Ge(001) na skutek interakcji warstw
Przemysław Przybysz, Paweł Dąbrowski
P30-Wt
Ochrona Powierzchni Dichalkogenków Metali Przejściowych Przed Utlenieniem z Wykorzystaniem Grafenu
Wojciech Andrzej Ryś, Iaroslav Lutsyk, Paweł Dąbrowski, Maciej Rogala, Dorota Anna Kowalczyk, Paweł Krukowski, Witold Kozłowski, Michał Piskorski, Maxime Le Ster, Aleksandra Nadolska, Klaudia Toczek, Przemysław Przybysz, Rafał Dunal, Paweł Kowalczyk
P32-Wt
Optimization of tip-enhanced Raman spectroscopy for probing the chemical structure of DNA
Sara Weronika Seweryn, Katarzyna Skirlińska-Nosek, Kamila Sofińska, Konrad Szajna, Marek Szymoński, Ewelina Lipiec
P34-Wt
OGNIWO FOTOWOLTAICZNE OPARTE NA TLENKACH METALI
Robert Piotr Socha, Piotr Panek, Katarzyna Gawlińska-Nęcek, Zbigniew Starowicz, Adam Zięba, Mateusz Wlazło, Jakub Ostapko, Grzegorz Putynkowski
P36-Wt
TRIBOLOGICZNE WŁAŚCIWOŚCI NANOCZĄSTEK W CIECZACH CHŁODZĄCO-SMARUJĄCYCH
Wiktor Tadeusz Stanek, Wiktor Tadeusz Stanek, Tadeusz Hładki, Katarzyna Bednarczyk, Michał Cichomski
P38-Wt
ADSORPCJA MOLEKUŁ KWASU 9-ANTRACENOKARBOKSYLOWEGO NA POWIERZCHNI (110) RUTYLU
Łukasz Bodek, Karolina Buda, Piotr Ciochon, BARTOSZ SUCH
P40-Wt
CHARGE TRANSPORT IN HYBRID OPV WITH GROUP III NITRIDE NANOSTRUCTURED CATHODE
Giorgi Tchutchulashvili, Sergij Chusnutdinow, Zbigniew R Żytkiewicz, Krzysztof P. Korona, Wojciech Mech, Anna Reszka, Marta Sobaნska, Wojciech Sadowski
P42-Wt
Wzrost i utlenianie bizmutenu na podłożach van der Waalsa
Klaudia Klara Toczek, Maciej Rogala, Karol Szałowski, Dorota Anna Kowalczyk, Witold Kozłowski, Iaroslav Lutsyk, Michał Piskorski, Paweł Krukowski, Paweł Dąbrowski, Maxime Le Ster, Rafał Dunal, Aleksandra Nadolska, Przemysław Przybysz, Wojciech Ryś, Paweł Janusz Kowalczyk
P44-Wt
Platforma Badawacza PES do badań nanomateriałów
Lukasz Walczak
P46-Wt
Charakteryzacja uszkodzeń strukturalnych DNA wywołanych bleomycyną za pomocą wysokorozdzielczego obrazowania AFM w cieczy
Natalia Wilkosz, Sara Seweryn, Ewelina Lipiec, Kamila Sofińska, Marek Szymoński
P48-Wt
ZASTOSOWANIE ORGANICZNYCH SENSYBILIZATORÓW NANOCZĄSTEK DITLENKU TYTANU W BARWNIKOWYCH OGNIWACH FOTOWOLTAICZNYCH
Agata Zdyb, Ewelina Krawczak