Do pełnej funkcjonalności strony potrzebujesz włączonej obsługi skryptów. Tu znajdziesz instrukcje, które pozwolą Ci włączyć skrypty w Twojej przeglądarce.
KK-Nano 2022 - abstrakt Klaudia Klara Toczek

Plakat Klaudia Klara Toczek (P42-Wt)

Ściągnij plik z abstraktem

Wzrost i utlenianie bizmutenu na podłożach van der Waalsa

Klaudia Klara Toczek, Maciej Rogala, Karol Szałowski, Dorota Anna Kowalczyk, Witold Kozłowski, Iaroslav Lutsyk, Michał Piskorski, Paweł Krukowski, Paweł Dąbrowski, Maxime Le Ster, Rafał Dunal, Aleksandra Nadolska, Przemysław Przybysz, Wojciech Ryś, Paweł Janusz Kowalczyk

Katedra Fizyki Ciała Stałego, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Łódzki, Pomorska 149/153, 90-236 Łódź, Polska


Bizmut należy do grupy XV układu okresowego i jako metal o konfiguracji 6s26p3 jest ostatnim nieradioaktywnym pierwiastkiem w układzie okresowym o niezwykłych właściwościach elektronowych.

Te właściwości są interesujące ze względu na efekty spinowo – orbitalne oraz stany powierzchniowe i krawędziowe [1]. To właśnie w bizmucie po raz pierwszy odkryto wiele zjawisk kwantowych (np. magnetorezystancję), a ostatnio także topologicznie chronione stany brzegowe. Niedawno wykazano, że bizmut może rosnąć dwuwymiarowo, tworząc materiał zwany bizmutenem (bizmut 2D o strukturze czarnego fosforu) [1,2]. Niezwykle ważne jest zrozumienie ścieżek wzrostu i degradacji tego nowego materiału.

Przedstawimy właściwości i morfologię nanostruktur bizmutenu rosnącego epitaksjalnie na graficie pirolitycznym (HOPG), a także na materiałach izolacyjnych, takich jak mika i heksagonalny azotek boru (hBN).

Skupimy się na badaniach prowadzonych z wykorzystaniem skaningowej mikroskopii tunelowej (STM) oraz mikroskopii sił atomowych (AFM), dzięki którym mogliśmy zbadać strukturę elektronową i atomową na pojedynczych warstwach bizmutenu. Do określenia składu chemicznego utlenionych struktur wykorzystaliśmy rentgenowską spektroskopię fotoelektronów (XPS).

Powyższe badania są wspierane przez Narodowe Centrum Nauki w ramach projektu nr. 2019/35/B/ST5/03956.

[1] P.J. Kowalczyk, et al., Surf. Sci., 605, 659 (2011)

[2] G. Bian, et al., J. Phys. Chem. Solids, 50, 109 (2019)