Do pełnej funkcjonalności strony potrzebujesz włączonej obsługi skryptów. Tu znajdziesz instrukcje, które pozwolą Ci włączyć skrypty w Twojej przeglądarce.
KK-Nano 2022 - Oferty

Oferty zatrudnienia

Tutaj znajdą się informacje o proponowanych stażach podoktorskich oraz innych możliwościach zatrudnienia oferowanych przez uczestników konferencji NANOTECHNOLOGIA 2022 i wystawców.

Wszystkie osoby zainteresowane umieszczeniem ogłoszenia proszone są o przesłanie informacji na adres: nano.2022@uj.edu.pl. Wiadomość powinna zawierać informację o miejscu, rodzaju i okresie oferowanego zatrudnienia, oraz o oczekiwaniach w stosunku do kandydatek/kondydatów.

Prosimy o nieprzesyłanie ogłoszeń o oferowaniu stypendiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich.