Do pełnej funkcjonalności strony potrzebujesz włączonej obsługi skryptów. Tu znajdziesz instrukcje, które pozwolą Ci włączyć skrypty w Twojej przeglądarce.
KK-Nano 2022 - Tematyka

Tematyka

Celem spotkania jest stworzenie platformy pozwalającej na swobodną wymianę informacji oraz bezpośredni kontakt pomiędzy Koleżankami i Kolegami zarówno ze środowisk naukowych, jak i z przemysłu. Szczególny nacisk zostanie położony na umożliwienie uczestnictwa naszych najmłodszych Koleżanek i Kolegów. Zagadnienia omawiane podczas konferencji obejmą postępy w wiedzy naukowej, które zaszły od ostatniego spotkania, zaczynając od podstawowego zrozumienia zjawisk zachodzących w skali nano, po ich praktyczne zastosowania.

Zapraszamy do przysyłania zgłoszeń wystąpień dotyczących wszystkich aspektów nanonauki i nanotechnologii, a w szczególności następujących tematów:

Podstawy fizyczne i chemiczne nanotechnologii - PFC

 • Właściwości kwantowe układów i procesów w nanoskali
 • Podstawy teoretyczne nanochemii
 • Podstawy teoretyczne fizyki i chemii nanocząstek i ich otrzymywanie
 • Nanomechanika i nanomaszyny
 • Podstawy teoretyczne obrazowania w nanoskali

Nanobiotechnologia, nanomedycyna i bezpieczeństwo w dziedzinie nanomateriałów - BIO

 • Procesy i struktury biologiczne badane w nanoskali
 • Nanomedycyna
 • Nanobiomateriały
 • Farmakologia w skali nano
 • Nanotoksykologia

Nanoelektronika, nanofotonika - NEF

 • Grafen i jego zastosowania
 • Nanoeltronika
 • Nanofotonika
 • Struktura elektronowa nanomateriałów

Wytwarzanie i charakteryzacja nanomateriałów - WCN

 • Inżynieria materiałowa w skali nano
 • Nanosynteza molekuł i kompleksów molekularnych na powierzchni
 • Synteza i charakterystyka nanocząstek i nanomateriałów

Układy niskowymiarowe - UN

 • Modelowanie komputerowe w skali nano
 • Nano i mikrosensory
 • Nanostruktury
 • Nanotrybologia
 • Systemy elektromechaniczne w skali mikro/nano (M/NEMS)

Rozwój metod i aparatury naukowej do badań w nanoskali - RMA

 • Nowe metody obrazowania w skali nano – STM, AFM, SEM, TEM, SAM i metody pochodne
 • Nowe rozwiązania dla nanospektroskopii – nanoIR, nanoFTIR, nanoRaman, SERS, TERS i inne
 • Układy wielopróbnikowe STM i AFM oraz nanosensory
 • Specjalistyczna aparatura do badań w nanoskali

Praktyczne zastosowania nanotechnologii - PZN

 • Nanotechnologia w przemyśle maszynowym, metalurgii i obróbce skrawaniem
 • Nanotechnologia w kosmetologii i przemyśle kosmetycznym
 • Nanotechnologia w rolnictwie i przemyśle spożywczym
 • Nanotechnologia w przemyśle włókienniczym
 • Nanotechnologia w przemyśle energetycznym i ochronie środowiska
 • Nanotechnologia w uzdatnianiu wody
 • Inne przemysłowe zastosowania nanotechnologii