Do pełnej funkcjonalności strony potrzebujesz włączonej obsługi skryptów. Tu znajdziesz instrukcje, które pozwolą Ci włączyć skrypty w Twojej przeglądarce.
KK-Nano 2022 - Opłaty

Opłaty konferencyjne

Normalna rejestracja
Przed 1 czerwca 2022
Póżna rejestracja
Po 31 maja 2022
Rejestracja
"Na miejscu"
Pełna
1 600 PLN
1 900 PLN
2 100 PLN
Studencka
1 100 PLN
1 500 PLN
1 800 PLN
Osoba towarzysząca
600 PLN
600 PLN
600 PLN

Opłaty konferencyjne obejmują: udział w konferencji i wystawie, przerwy kawowe i obiady, udział w przyjęciu powitalnym, udział w wycieczce i uroczystym bankiecie konferencyjnym, materiały konferencyjne.

Opłaty dla osób towarzyszących obejmują: udział w przyjęciu powitalnym, wycieczce oraz uroczystym bankiecie konferencyjnym.

Opłaty nie obejmują kosztów noclegów.

Opłaty można dokonać tylko przelewem bankowym. Numer konta i inne dane dotyczące banku znajdują się w sekcji "Rejestracja".

Rezygnacja z udziału

Dla uczestników konferencji:

  • Przed 22 maja 2022 r. – zwrot pełnej sumy.
  • Przed 1 czerwca 2022 r. - zwrot pełnej sumy minus 250 PLN opłaty administracyjnej.
  • Od 1 czerwca 2022 r. do 1 lipca 2022 r.: zwrot 50% wpłaty.
  • Po 1 lipca 2022 r.: brak zwrotu.

Rezygnację z udziału w Konferencji należy przesłać w formie pisemnej na adres: nano.2022@uj.edu.pl.

Ubezpieczenie i Odpowiedzialność

  • Opłata konferencyjna nie obejmuje ubezpieczenia majątkowego ani osobowego. Zaleca się, aby uczestnicy samodzielnie postarali się o ubezpieczenie podróżne i pomoc medyczną podczas konferencji.
  • Organizatorzy konferencji nie ponoszą odpowiedzialności za obrażenia i uszkodzenia osób lub mienia zaistniałe podczas spotkania, jeżeli nie wynikają z ich winy.
  • W przypadku, gdyby konferencja Nanotechnologia 2022 nie mogła się odbyć lub zostanie przełożona z powodu niezależnych od Organizatorów Konferencji lub zdarzeń, które nie wynikają z winy lub rażącego niedbalstwa Organizatorów Konferencji, Organizatorzy Konferencji nie mogą ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, koszty lub straty poniesione przez uczestników, takie jak koszty transportu, koszty zakwaterowania, straty finansowe lub wszelkie inne straty pośrednie lub szkody wtórne.

Wszystkie warunki uczestnictwa w konferencji Nanotechnologia 2022 znajdują się na portalu WWW Konferencji.