Do pełnej funkcjonalności strony potrzebujesz włączonej obsługi skryptów. Tu znajdziesz instrukcje, które pozwolą Ci włączyć skrypty w Twojej przeglądarce.
KK-Nano 2022 - Nagrody

Konkurs na najlepszą prezentację

Podczas konferencji zostanie zorganizowany konkurs dla studentów/doktorantów na najlepszą prezentację ustną i najlepszą prezentację plakatową.

Warunki wstępne

Do konkursu może przystąpić każdy student/doktorant, który wygłosi prezentację ustną lub zaprezentuje plakat podczas konferencji.

Procedura zgłoszenia się do konkursu

Student/doktorant, który będzie chciał wziąć udział w konkursie powinien zaznaczyć ten fakt podczas rejestracji, oraz przesłać list popierający (maksymalnie 1 strona) od swojego opiekuna.

Zarówno rejestracja, jaki przesłanie listu musi nastąpić przed 10 maja 2022 r.

List powinien zostać przesłany emailem przez opiekuna na adres nano.2022@uj.edu.pl z następującą informacją umieszczoną w Temacie: "Zgłoszenie do konkursu na najlepszą prezentację".

Wręczenie nagród odbędzie się podczas Bankietu konferencyjnego we czwartek, 7 lipca 2022 roku.

Uwagi

  • Informacja dla opiekuna naukowego: do konkursu można zgłosić tylko jednego studenta/doktoranta z danej grupy badawczej.