Do pełnej funkcjonalności strony potrzebujesz włączonej obsługi skryptów. Tu znajdziesz instrukcje, które pozwolą Ci włączyć skrypty w Twojej przeglądarce.
KK-Nano 2022 - Abstrakty

Wskazówki dotyczące sposobu przesyłania abstraktów

Termin nadsyłania abstraktów upłynął 1 maja 2022 r.

Spóźnione abstrakty są nadal akceptowane, ale tylko na sesję plakatową.

Abstrakt powinien być dodany przez autora prezentującego!

Abstrakt należy przesłać w formacie Microsoft Word (dopuszczalna jest dowolna wersja). Jego długość musi być ograniczona do jednej strony A4 z takimi marginesami i rozmiarami czcionek, jak w tym przykładzie.

Procedura przesyłania abstraktów:

 1. Jeśli nie masz konta, to Utwórz nowe konto. Konto można założyć w dowolnym momencie. Nie jest ono związane z rejestracją i nie wymaga dokonywania płatności. Posiadanie konta umożliwi dodawanie abstraktów, śledzenie ich statusu, rejestrację uczestnika i osób towarzyszących, oraz sprawdzenie statusu rejestracji.
 2. Zaloguj się do konta.
 3. Po zalogowaniu wybierz Nowy abstrakt w menu Moje konto. Uzupełnij informacje związane z abstraktem. Proces składa się z 4 kroków:
  1. Utwórz listę wszystkich autorów. Możliwe jest wpisanie tylko jednej afiliacji na autora. Wiele afiliacji zostanie dodanych później przez system.
  2. Wprowadź tytuł i tekst abstraktu. Będzie to potrzebne dla automatycznego utworzenia Książki abstraktów online. Można zastosować metodę „kopiuj i wklej”, ale upewnij się, że znaki specjalne, indeks górny i indeks dolny są poprawnie wprowadzone. Nie kopiuj rysunków do dostępnych pól (abstrakt w wersji online nie będzie zawierał rysunków). Plik w formacie Word zawierający abstrakt z rysunkami, który posłuży do utworzenia drukowanej Książki abstraktów, zostanie dołączony w kroku 3.
  3. Wybierz Tematyki programu konferencji odpowiednie dla przesłanego streszczenia (jeden lub więcej tematów można wybrać z załączonej listy). Wybierz preferowaną formę prezentacji (ustna, plakatowa lub cokolwiek). Zdecyduj, czy chcesz wziąć udział w konkursie na najlepszą prezentację studencką. Prześlij plik z abstraktem w formacie Microsoft Word (niezbędny do utworzenia drukowanej Książki abstraktów).
  4. Zweryfikuj wprowadzone dane i prześlij streszczenie, klikając przycisk Prześlij.

Nie przerywaj procedury dodawania abstraktów przechodząc do innych stron www, ponieważ sesja zostanie zakończona i utracisz wszystkie informacje wprowadzone w bieżącej sesji. Używaj tylko przycisków „Następny krok” lub „Wstecz” znajdujących się na dole strony.

Po przesłaniu abstraktu (abstraktów) możesz uzyskać dostęp do swoich zgłoszeń za pośrednictwem menu Podsumowanie w Moje konto.

Istnieje możliwość przesłania nowej wersję już zamieszczonego abstraktu przed terminem zamknięcia zgłaszania abstraktów. Najpierw należy usunąć stare streszczenie, a następnie dodać nową wersję abstraktu. Jednak w tym celu będzie trzeba ponownie przejść przez cały proces przesyłania abstraktu.