Do pełnej funkcjonalności strony potrzebujesz włączonej obsługi skryptów. Tu znajdziesz instrukcje, które pozwolą Ci włączyć skrypty w Twojej przeglądarce.
KK-Nano 2022 - Komitety

Komitety

Komitet Naukowy

 • prof. dr hab. Zbigniew Adamczyk, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, Kraków
 • prof. dr hab. Józef Barnaś, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Maciej Bugajski, Instytut Technologii Elektronowej, Warszawa
 • prof. dr hab. Andrzej Burian, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • prof. dr hab. Ryszard Czajka, Politechnika Poznańska
 • dr hab. Elżbieta Czerwosz, prof. ITR, Instytut Tele- i Radiotechniczny, Warszawa
 • dr inż. Piotr Dumania, Instytut Technologii Elektronowej, Warszawa
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Dziedzic, Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. Marek Godlewski, Instytut Fizyki PAN, Warszawa
 • prof. dr hab. Jarosław Grobelny, Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Bogdan Idzikowski, Instytut Fizyki Molekularnej PAN, Poznań
 • prof. dr hab. Mieczysław Jałochowski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
 • prof. dr hab. Stefan Jurga, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Ryszard J. Kaleńczuk, Zachodniopomorski Uniw. Technologiczny w Szczecinie
 • dr hab. Janusz Kaniewski, Instytut Technologii Elektronowej, Warszawa
 • prof. dr hab. Jacek Kossut, Instytut Fizyki PAN, Warszawa
 • prof. dr hab. Franciszek Krok, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
 • prof. dr hab. Sebastian Maćkowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
 • prof. dr hab. Leszek Markowski, Uniwersytet Wrocławski
 • prof. dr hab. inż. Jan Misiewicz, Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. inż. Jarosław Mizera, Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Włodzimierz Mozgawa, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • prof. dr hab. Urszula Narkiewicz, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • prof. dr hab. inż. Regina Paszkiewicz, Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. inż. Anna Piotrowska, Instytut Technologii Elektronowej, Warszawa
 • prof. dr hab. Zbigniew Postawa, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
 • prof. dr hab. inż. Marek Przybylski, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Wojciech Sadowski, Politechnika Gdańska
 • dr hab. inż. Robert Sarzała, prof. PŁ, , Politechnika Łódzka
 • prof. dr hab. Grzegorz Schroeder, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Leszek Sirko, Instytut Fizyki PAN, Warszawa
 • prof. dr hab. Feliks Stobiecki, Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk, Poznań
 • prof. dr hab. Tomasz Stobiecki, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • prof. dr hab. Eugeniusz Szeregij, Uniwersytet Rzeszowski
 • prof. dr hab. Jan Szmidt, Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Marek Szymoński, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
 • prof. dr hab. inż. Jacek Szuber, Politechnika Śląska w Gliwicach
 • prof. dr hab. inż Marek Tłaczała, Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. Wojciech Wąsowicz, Instytut Medycyny Pracy im. Prof. Jerzego Nofera, Łódź

Lokalny Komitet Organizacyjny

 • prof. dr hab. Marek Szymoński, Uniwersytet Jagielloński (Przewodniczący)
 • prof. dr hab. Franciszek Krok, Uniwersytet Jagielloński (Wiceprzewodniczący)
 • prof. dr hab. Zbigniew Postawa, Uniwersytet Jagielloński (Wiceprzewodniczący)
 • mgr Magdalena Jurczyk, Uniwersytet Jagielloński (Sekretariat)
 • mgr Dorota Świerz, Uniwersytet Jagielloński (Sekretariat)
 • mgr inż. Piotr Piątkowski, Uniwersytet Jagielloński (Kontakt z wystawcami)
 • dr Mikołaj Gołuński, Uniwersytet Jagielloński
 • dr Benedykt Jany, Uniwersytet Jagielloński
 • dr Konrad Szajna, Uniwersytet Jagielloński
 • dr Paweł Czuba, Uniwersytet Jagielloński