Do pełnej funkcjonalności strony potrzebujesz włączonej obsługi skryptów. Tu znajdziesz instrukcje, które pozwolą Ci włączyć skrypty w Twojej przeglądarce.
KK-Nano 2022 - abstrakt Elżbieta Katarzyna Gumieniczek-Chłopek

Plakat Elżbieta Katarzyna Gumieniczek-Chłopek (P12-Wt)

Ściągnij plik z abstraktem

BIOPOLIMEROWE KAPSUŁY STEROWANE MAGNETYCZNIE DO CELOWANEGO TRANSPORTU SUBSTANCJI BIOLOGICZNIE AKTYWNYCH

Elżbieta Katarzyna Gumieniczek-Chłopek1, Joanna Odrobińska-Baliś2, Szczepan Zapotoczny2, Czesław Kapusta1

1 Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, al. Adama Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, Polska
2 Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński, ul. Gronostajowa 2, 30-387 Kraków, Polska


Biopolimerowe kapsuły oparte na ciekłych olejowych rdzeniach, zawierające dodatkowo superparamagnetyczne nanocząstki tlenków żelaza (SPION) stanowią innowacyjne rozwiązanie w dziedzinie nowoczesnych metod terapii i diagnostyki. Odpowiednio modyfikowany amfifilowy polimer (pochodna chitozanu) zastosowany został w celu zapewnienia stabilizacji olejowych rdzeni nośnika, bez konieczności stosowania niepożądanych w aplikacjach biomedycznych małocząsteczkowych surfaktantów. Obecność nanocząstek w strukturze nośnika umożliwia kontrolowane przemieszczanie całego układu dzięki zastosowaniu odpowiedniego zewnętrznego pola magnetycznego.

Przeprowadzone badania obejmują syntezę i charakterystykę polimerów wykorzystanych do utworzenia nośnika, wysokotemperaturową syntezę superparamagnetycznych nanocząstek tlenków żelaza oraz analizę ich struktury i właściwości magnetycznych. Wykonana została również optymalizacja procesu tworzenia oraz szczegółowe badania biopolimerowych kapsuł z enkapsulowanymi nanocząstkami magnetycznymi.