Do pełnej funkcjonalności strony potrzebujesz włączonej obsługi skryptów. Tu znajdziesz instrukcje, które pozwolą Ci włączyć skrypty w Twojej przeglądarce.
KK-Nano 2022 - abstrakt Daniel Sibera

Plakat Daniel Sibera (P33-Pon)

Ściągnij plik z abstraktem

WŁAŚCIWOŚCI ADSORPCYJNE KOMPOZYTÓW WĘGLOWYCH MODYFIKOWANYCH ZWIĄZKAMI ŻELAZA

Daniel Sibera1, Iwona Pełech1, Piotr Staciwa1, Robert Pełech2, Urszula Narkiewicz1

1 Katedra Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Pułaskiego 10, 70-322 Szczecin, Pułaskiego 10, 70-322 Szczecin, Polska
2 Katedra Technologii Chemicznej Organicznej i Materiałów Polimerowych, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Pułaskiego 10, 70-322 Szczecin, Pułaskiego 10, 70-322 Szczecin, Polska


W pracy przedstawiono właściwości adsorpcyjne mikroporowatych materiałów węglowych domieszkowanych nanokrystalicznymi związkami żelaza. Materiały węglowe otrzymano z żywicy rezorcynowo-formaldehydowej poddanej obróbce w solwotermalnym reaktorze mikrofalowym, a następnie karbonizacji w wysokotemperaturowym piecu rurowym w temperaturze 700°C w atmosferze argonu. Cytrynian żelaza dodawano do prekursora żywicy rezorcynowo-formaldehydowej przed syntezą w reaktorze mikrofalowym w takiej ilości, aby otrzymać kompozyty, dla których stosunek masowy C:Fe wynosiłby 10:1. Wybrane próbki poddano również aktywacji z wykorzystaniem szczawianu potasu lub wodorotlenku potasu.

Skład fazowy otrzymanych kompozytów określono metodą dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego. Przy użyciu skaningowej mikroskopii elektronowej scharakteryzowano zmiany w morfologii węgla wynikające z przeprowadzonego procesu aktywacji i/lub z procesu wprowadzania związków żelaza w strukturę matrycy węglowej. Zbadano adsorpcję azotu i ditlenku węgla z fazy gazowej oraz barwników (błękit metylenowy i czerwień Kongo) z roztworów wodnych na otrzymanych kompozytach.

Badania zostały wykonane w ramach grantu OPUS 17 2019/33/B/ST8/02044, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.