Do pełnej funkcjonalności strony potrzebujesz włączonej obsługi skryptów. Tu znajdziesz instrukcje, które pozwolą Ci włączyć skrypty w Twojej przeglądarce.
KK-Nano 2022 - abstrakt Aleksandra Nadolska

Plakat Aleksandra Nadolska (P24-Wt)

Ściągnij plik z abstraktem

BADANIE MONOWARSTW MOO3-X NA POTRZEBY PROCESÓW PRZEŁĄCZANIA REZYSTYWNEGO

Aleksandra Nadolska, Maciej Rogala, Witold Kozłowski, Iaroslav Lutsyk, Dorota Kowalczyk, Michał Piskorski, Paweł Krukowski, Paweł Dąbrowski, Rafał Dunal, Przemysław Przybysz, Wojciech Ryś, Klaudia Toczek, Paweł Kowalczyk

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Łódzki, Pomorska 149/153, 90-236 Lodz, Polska


Tlenki metali przejściowych posiadają wiele unikalnych własności, dzięki którym mogą mieć szerokie zastosowanie w przemyśle elektronicznym i optoelektronicznym. Jednym z intensywnie badanych obecnie obszarów zastosowań układów tlenkowych jest konstrukcja pamięci ReRAM (Resistive Random Access Memory), co jest związane ze zjawiskiem przełączania rezystywnego. Szczególnie interesującym przypadkiem, w badaniach efektów przełączania, są warstwy dwuwymiarowe tej grupy materiałów. W takich układach materiał, w bardzo niewielkim obszarze, zmienia opór elektryczny pod wpływem stymulacji napięciem. To z kolei gwarantuje wysoką szybkość i nioską energochłonność procesów przełączania rezystywnego. Materiałem, który pozwala na uzyskanie w pełni stabilnej warstwy dwuwymiarowej jest tlenek molibdenu (MoO3-x ).

Prezentowane będą dwuwymiarowe warstwy tlenkowe, które wytworzono przy użyciu epitaksji z wiązek molekularnych w ultrawysokiej próżni. Osadzone zostały one na wysoko zorientowanym graficie pirolitycznym, który jako podłoże przewodzące stanowi jedną z elektrod układu przełączania rezystywnego. Z kolei przewodząca sonda mikroskopu sił atomowych użyta została jako druga elektroda, co umożliwia precyzyjne przełączanie w nanoskali oraz dalszą charakteryzację warstwy. Aktualnie badania skupiają się na wykorzystaniu mikroskopii sił atomowych w celu analizy morfologii powierzchni oraz własności elektrycznych monowarstw MoO3-x.

Niniejsze badania są wspierane przez Narodowe Centrum Nauki w ramach projektów 2020/38/E/ST3/00293, 2016/21/B/ST5/00984 i 2018/30/E/ST5/00667.