Do pełnej funkcjonalności strony potrzebujesz włączonej obsługi skryptów. Tu znajdziesz instrukcje, które pozwolą Ci włączyć skrypty w Twojej przeglądarce.
KK-Nano 2022 - abstrakt Adriana Małgorzata Gilarska

Plakat Adriana Małgorzata Gilarska (P11-Pon)

Ściągnij plik z abstraktem

Opracowanie stabilnych strukturalnie hydrożeli magnetycznych do zastosowań w medycynie regeneracyjnej

Adriana Małgorzata Gilarska1, Sylwia Fiejdasz1, Tomasz Strączek1, Agnieszka Radziszewska2, Maria Nowakowska3, Czesław Kapusta1

1 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, al. Mickiewicza, 30-059 Kraków, Polska
2 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, al. Mickiewicza, 30-059 Kraków, Polska
3 Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii, Gronostajowa 2, 30-387 Kraków, Polska


Hydrożele magnetyczne są stosunkowo nową klasą biomateriałów, ich rozwój jest motywowany rosnącym zapotrzebowaniem na materiały z ulepszoną sterowalnością

i możliwością szybkiej odpowiedzi na bodźce zewnętrzne. Opierają się one na hydrożelowej matrycy, do której wprowadzane są magnetyczne nanocząstki. Poważnym problemem przy otrzymywaniu hydrożeli magnetycznych jest tendencja do aglomeracji nanocząstek magnetycznych w matrycy hydrożelowej.

Niniejsza praca przedstawia wyniki badań dotyczących otrzymania i scharakteryzowania właściwości fizykochemicznych i biologicznych stabilnych strukturalnie hydrożeli magnetycznych, potencjalnie przydatnych w medycynie regeneracyjnej [1,2]. Otrzymywane materiały składały się z chemicznie sieciowanej matrycy na bazie biopolimerów - chitozanu

i kolagenu, do której wprowadzono opłaszczone kationową pochodną chitozanu superparamagnetyczne nanocząstki tlenku żelaza (SPION). Polimerowe otoczki umożliwiły kowalencyjne związanie nanocząstek magnetycznych z hydrożelową matrycą podczas procesu sieciowania, co zapobiega separacji faz oraz agregacji nanocząstek w strukturze hydrożelu. Uzyskane hydrożele magnetyczne zostały scharakteryzowane pod kątem stabilności, mikrostruktury, właściwości magnetycznych, zdolności do pęcznienia i degradacji oraz biozgodności.