Do pełnej funkcjonalności strony potrzebujesz włączonej obsługi skryptów. Tu znajdziesz instrukcje, które pozwolą Ci włączyć skrypty w Twojej przeglądarce.
KK-Nano 2022 - abstrakt Magdalena Giergiel

Plakat Magdalena Giergiel (P10-Wt)

Ściągnij plik z abstraktem

OBSERWACJA PROCESU NAPRAWY DNA INDUKOWANEGO PRZEZ BLEOMYCYNĘ PRZY UŻYCIU MIKROSKOPII FLUORESCENCYJNEJ

Magdalena Giergiel, Olga Adamczyk, Michał Czaja, Zenon Rajfur, Marek Szymoński, Ewelina Lipiec

Instytut Fizyki im. M. Smoluchowskiego, Uniwersytet Jagielloński, ul. Łojasiewicza 11, 30-348 Kraków, Polska


W komórkach dochodzi do ciągłego procesu uszkodzeń DNA, który może prowadzić do abberacji chromosomowych lub śmierci komórkowej. Przykładowymi uszkodzeniami DNA są pęknięcia jedno- i dwuniciowe. Do tego typu uszkodzeń dochodzi po zastosowaniu bleomycyny, która jest lekiem przeciwnowotworowym stosowanym w chemioterapii [1]. Konsekwencją działania tego związku jest pojawiąjący się proces naprawy DNA.

Proces ten został potwierdzony jakościowo w komórkach HeLa przy użyciu konfokalnego laserowego mikroskopu skaningowego [2]. Wyniki te rozszerzamy analizą ilościową obrazowania fluorescencyjnego naprawy chromatyny w jądrze komórkowym. Do wizualizacji obecności fosforylacji histonów H2A.X, która jest cechą charakterystyczną naprawy materiału genetycznego, wykorzystano specyficzne markery fluorescencyjne [3-4]. Prezentujemy uśrednione wyniki intensywności fluorescencji punktów fokalnych, w których następuje naprawa, dla różnych stężeń bleomycyny oraz dla grupy kontrolnej.

Praca finansowana przez Narodowe Centrum Nauki, w ramach grantu OPUS 16, 2018/31/B/ST4/02292: Lokalne zmiany struktury cząsteczek DNA w wyniku uszkodzenia i naprawy.

[1] Umezawa, H., et al., New antibiotics, bleomycin A and B. J. Antibiot. 1966, 19, 200–209.

[2] Czaja, M., et al., Raman Research on Bleomycin-Induced DNA Strand Breaks and Repair Processes in Living Cells. Int. J. Mol. Sci. 2022, 23, 3524.

[3] Rogakou, E.P., et al., Megabase chromatin domains involved in DNA double-strand breaks in vivo. J. Cell Biol. 1999, 146, 905–915.

[4] Kodaira, S., et al., Covisualization of DNA damage and ion traversals in live mammalian cells using a fluorescent nuclear track detector. J. Radiat. Res. 2015, 56, 360–365.