Do pełnej funkcjonalności strony potrzebujesz włączonej obsługi skryptów. Tu znajdziesz instrukcje, które pozwolą Ci włączyć skrypty w Twojej przeglądarce.
KK-Nano 2022 - abstrakt Paweł Daniel Wyborski

Plakat Paweł Daniel Wyborski (P47-Pon)

Ściągnij plik z abstraktem

Kropki kwantowe InAs na metamorficznej warstwie buforowej z InGaAs jako źródła pojedynczych fotonów w zakresie telekomunikacyjnym

Paweł Daniel Wyborski1, Anna Musiał1, Paweł Podemski1, Piotr Andrzej Wroński2, Fauzia Jabeen2, Sven Höfling2, Grzegorz Sęk1

1 Katedra Fizyki Doświadczalnej, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław, Polska
2 Technische Physik, University of Würzburg and Wilhelm-Conrad-Röntgen-Research Center for Complex Material Systems, Am Hubland, 97074 Würzburg, Germany


Półprzewodnikowe kropki kwantowe emitujące w zakresie telekomunikacyjnym mogą być wykorzystane jako nieklasyczne źródła światła niezbędne do realizacji schematów komunikacji kwantowej w sieciach światłowodowych. W tym kontekście na szczególną uwagę zasługują kropki kwantowe wytworzone z InAs na podłożu GaAs, które wytwarzane są

w ramach dojrzałej i dobrze rozwiniętej technologii epitaksjalnej, a także charakteryzują się doskonałymi właściwościami optycznymi [1]. Jednak struktury tego typu wzrastane

w standardowych warunkach emitują w zakresie fal krótszych niż 1100 nm, dlatego rozwijane są metody otrzymywania takich kropek kwantowych, które byłyby aktywne optycznie

w obszarze tzw. telekomunikacyjnych okien widmowych [2,3].

Komunikat prezentuje badania własności optycznych kropek kwantowych z materiału InAs wzrastanych na gradientowej metamorficznej warstwie buforowej InGaAs wytwarzanych za pomocą epitaksji z wiązek molekularnych na podłożu GaAs. Modyfikacja zawartości indu w górnej części warstwy buforowej pozwala na zmianę warunków wzrostu kropek kwantowych, a tym samym uzyskanie przesunięcia emisji aż do trzeciego okna telekomunikacyjnego przy 1.55 µm (dla struktury zawierającej 42% indu w warstwie buforowej). Pomiary spektroskopii modulacyjnej (fotoodbicia) i fotoluminescencji udzieliły informacji o strukturze pasmowej oraz wydajności emisji i jej zależności od temperatury,

a badania z wysoką rozdzielczością przestrzenną i spektralną pozwoliły na detekcję emisji

z różnych kompleksów ładunkowych związanych w pojedynczych kropkach kwantowych.

W pomiarach funkcji korelacji drugiego rzędu g(2)(t) w konfiguracji Hanbury Brown i Twiss (autokorelacji aktów emisji) uzyskano wartości g(2)(0) ok. 0.2, potwierdzając emisję jednofotonową z trionu związanego w takiej kropce w zakresie trzeciego okna telekomunikacyjnego.

Współpraca międzynarodowa dofinansowana przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA), projekt nr PPI/APM/2018/1/00031/U/001.

[1] P. Senellart, G. Solomon and A. White, Nat. Nanotechnol. 12, 11 (2017).

[2] Y. Arakawa and M. J. Holmes, Appl. Phys. Rev. 7, 2 (2020).

[3] S. L. Portalupi, M. Jetter and P. Michler, Semicond. Sci. Technol. 34, 053001 (2019).