Do pełnej funkcjonalności strony potrzebujesz włączonej obsługi skryptów. Tu znajdziesz instrukcje, które pozwolą Ci włączyć skrypty w Twojej przeglądarce.
KK-Nano 2022 - abstrakt Natalia Wilkosz

Plakat Natalia Wilkosz (P46-Wt)

Ściągnij plik z abstraktem

Charakteryzacja uszkodzeń strukturalnych DNA wywołanych bleomycyną za pomocą wysokorozdzielczego obrazowania AFM w cieczy

Natalia Wilkosz, Sara Seweryn, Ewelina Lipiec, Kamila Sofińska, Marek Szymoński

Instytut Fizyki im. M. Smoluchowskiego, Uniwersytet Jagielloński, ul. Łojasiewicza 11, 30 348 Kraków, Łojasiewicza 11, 30-348 Kraków, Polska


Molekuły DNA spełniają wyjątkową rolę w organizmach żywych poprzez zawartą w nich informację genetyczną. Z tego tyeż powodu dokładne zrozumienie modyfikacji strukturalnych DNA wywołanych oddziaływaniem z innymi molekułami i otaczającym je środowiskiem ma zasadniocze znaczenie dla przyszłego rozwoju medycyny i farmakologii. W niniejszej prezentacji koncentrujemy się na badaniach lokalnej struktury molekularnej DNA przy pomocy wysokorozdzielczej mikroskopii sił atomowych (AFM). Badania przeprowadzono w cieczy, czyli w środowisku, które pozwala nam badać te molekuły w warunkach możliwie najbardziej zbliżonych do warunków fizjologicznych. W szczególności przedstawimy wyniki dotyczące zmian morfologii DNA wywołanych oddziaływaniem z bleomycyną (BLM), antybiotykiem przeciwnowotworowym często używanym w chemioterapii. Bleomycyna w obecności jonów żelaza i tlenu powoduje pojedyncze i podwójne przerwania nici hamując podział i wzrost komórek, co w konsekwencji doprowadza do ich apoptozy lub starzenia się [1,2]. Charakterystyczne zmiany konformacyjne DNA wywołane pojedynczymi i podwójnymi przerwaniami nici są możliwe do identyfikacji przy pomocy wysokorozdzielczej mikroskopii AFM. W pracy zbadano szereg przykładów lokalnych zmian konformacji próbek DNA inkubowanych bleomycyną przy różnym stężeniu roztworu, co pozwoliło na lepsze zrozumienie procesów oddziaływania tego leku z molekułami DNA.

Podziękowanie: Praca była wykonana w ramach projektu OPUS-16, p.t. „Lokalne zmiany struktury cząsteczek DNA w wyniku uszkodzenia i naprawy” i finansowana przez Narodowe Centrum Nauki w ramach kontraktu „Umowa nr UMO-2018/31/B/ST4/02292” .

Literatura:

1. Povirk, L.F.; Han, Y.H.; Steighner, R.J. Structure of Bleomycin-Induced DNA Double-Strand Breaks: Predominance of Blunt Ends and Single-Base 5’ Extensions. Biochemistry 1989, 28, 5808–5814.

2. Steighner, R.J.; Povirk, L.F. Bleomycin-induced DNA lesions at mutational hot spots: Implications for the mechanism of double-strand cleavage. Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 1990, 87, 8350–8354.